Kuidas kasutada Forestbooki?

Ühe kinnistu vaade

Klikkides kas "Minu Kinnistud" menüüs antud nimekirjas kinnistu katastrinumbrile või sisendades vasakul asuvas "Katasti Otsing" funktsioonis kinnistu katastrinumbri on võimalik saada detailseid andmeid kinnistu enda kohta. Algselt ei pruugi kinnistu kohta kohe kõik andmed saadaval olla, selle jaoks tuleb klikkida nupul "IMPORDI METSAKAVA METSAREGISTRIST". Nupule vajutades impordib Forestbook olenevalt metsaregistri infosüsteemi hetkekiirusest vastavad kinnistu andmed.

Ühe kinnistu raportid vaade

Ühe kinnistu vaates on võimalik infot kuvada mitmel eri moel. Üleval on need jagatud neljaks kategooriaks - "Raportid", "Kaart & Takseerandmed", "Metsa hind" ja "Tööd".

RAPORTID
Sektsioonis "Raportid" kuvatakse kõik arvuline üldinfo (v.a hind), mis antud kinnistu kohta käib. Seal on lisaks asukohale ja pindala infole võimalik näha nii tabelis kui graafikul visualiseerituna:

  • Arenguklasside tagavara (tihumeetrites)
  • Puuliigi vanuseklassid (tihumeetrites)
  • Boniteedid
  • Peapuuliikide kasvukohatüübid (hektarites)
  • Kahjustused
  • Sortimendid (tihumeetrites)