Kuidas kasutada Forestbooki?

Ühe kinnistu vaade

Klikkides kas kõrvalmenüüs nupule "Minu Kinnistud" või töölaual avanevale "statistika" tabelis olevale kinnistute arvule saab ligi antud ettevõttega seoses kinnistute nimistule. Sellel lehel saad individuaalselt kui kokkuvõtlikult ülevaate kõikidest kinnistutest.
Ühe kinnistu vaates on võimalik infot kuvada mitmel eri moel. Üleval on need jagatud neljaks kategooriaks - "Raportid", "Kaart & Takseerandmed", "Metsa hind" ja "Tööd".

METSA HIND

Sektsioonis "Metsa hind" arvutab Forestbook automaatselt kinnistu ning temal asuva sortimendi väärtuse. Üleval on toodud välja kaks erinevat tulemust vastavalt kahele erinevale arvutusmudelile. Ühele või teisele klikkimine toob allpool vastava arvutusmudeli täpsemalt esile. Võta kindlasti arvesse ka hinnaprofiile (sellest on juttu siin kasutusjuhendis peatükis "Sätted").

Metsa hindamine